FREE MUSIC
FREE GAMES
FREE ADVICES

     

Yo! Listen one of the super cool online radios. No commercials, just quality music! (courtesy of Digitally Imported).
 

 

 Listen NOW!   MP3 stream - click here for more info on this format   aacPlus - click here for more info on this format  Windows Media - click here for more info on this format   

 

Trance

  Vocal Trance
  Chill out
  Deep House
  Hard Dance
   Euro Dance
  Progressive
  Goa-Psy Trance
  Hard Core
  DJ Mixes
  Lounge Beta
Ambient
Drum 'n' Base
Classic Electronica
Breaks
Gaber
Mostly Classical
New Age
Classic Guitar
Smooth Jazz
Top hits
Best of 80's
Roots reggae
Hits 70's
Country
Modern Jazz
Salsa

Avantajele apelarii la o a doua opinie – firmele de consultanta

 

Studiile Roland Berger & Partners au subliniat existenta a cinci trenduri constante şi ireversibile, care caracterizează noua economie. In viitor, abilitatea de a reacţiona rapid la aceste evoluţii vor contribui decisiv la succesul companiei.

 • Tehnologii bazate pe IT
 • Creştere dinamică
 • Noi legi economice
 • Noi factori de succes
 • Noi valori.

 

Tehnologii bazate pe IT

Tehnologia bazată pe reţele – numărul calculatoarelor legate in reţea va creşte de sapte ori de la 150 milioane astazi până la un milliard in 2004. Internetul are in prezent 200 milioane de utilizatori şi numărul celor care folosesc E-commerce se dublează la fiecare 100 zile. Aceasta tehnologie a comerţului electronic va creşte volumul schimburilor electronice de zece ori, ajungând la o suma de 400 miliarde EURO până in 2002.

 

Creştere dinamică

Noile tehnologii grăbesc procesul de tranzititie de la o societate industrială la o societate bazată pe informaţie. In SUA, numai afacerile pe Internet, având o creştere anuală de peste 170 % din 1995 şi un volum de peste 300 miliarde USD in 1998, deja au surclasat industriile tradiţionale.

 

Noi legi economice

Valoarea reţelei este o funcţie intre numărul de noduri conectate la acea reţea ; valoarea creşte exponential cu fiecare nod. că factor de succes, valoarea adăugată  poate compensa dimensiunea companiei şi integrarea pe verticală. Noile variabile sunt accentual foarte mare pus pe client şi knowhow. Ţinta economiei de reţea este piaţă globală.

 

Noi factori de succes

Doi factori determina succesul in economia de reţea : cunostintele ca important capital intelectual şi o imensă atenţie acordată clientului  ca o decisivă barieră de intrare pe piaţă. Bursa de valori a recunoscut aceasta tranziţie de mai mult timp. Un singur exemplu : In 1998, United Airlines avea vânzări de 18 miliarde şi o capitalizare de piaţă de 2.8 miliarde USD. Un site de ticketing – www.citysearch.com, avea capitalizarea de piaţă de 3 miliarde USD la doar 30 milioane USD vânzări.

 

Noi valori.

Viteza cu care s-a ajuns la orientarea către client a fost un important instrument concurenţial. Accesul la pieţele de capital şi valoarea ridicată a acţiunilor este moneda creşterii şi achiziţiilor. Creatorul de valoare adăugată este valoare in sinea sa.

 

 

Orientările pentru consultanţă managerială din România au in  vedere urmatoarele:

q       Creşterea profesionalismului firmelor de consultanţă şi consultanţilor, in principal prin acreditarea internaţională şi prin certificare ISO;

q       Intarirea organizaţiei reprezentative a consultanţilor in management din România (AMCOR). Dinamizarea relatiilor in cadrul AMCOR.

q       Necesitatea diversificarii sectoriale şi tematice a activităţilor de consultanţă;

q       Imbunătăţirea comunicării intre firmele de consultanţă afiliate la AMCOR;

q       Consolidarea legaturilor pe termen lung cu clienţii; dezvoltarea unei politici parteneriale a firmelor de consultanţă;

q       Luarea in considerare a evoluţiilor internaţionale in domeniu şi mai ales a legaturii dintre consultanţă şi IT;

q       Creşterea efortului pentru construirea imaginii publice a AMCOR şi a firmelor de consultanţă afiliate.

 

 

 

q       Firmele străine, multinaţionale: Philip Morris, Britsh American Tobacco, Henkel, Nisso Iwai, Procter&Gamble. Unele dintre acestea deja lucrează pe teritoriul României, altele prospectează intrarea pe piaţă autohtonă.

q       Agentii Guvernamentale: FPS, Guvernul, CRIMM – Centrul Român pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Fundatia Internaţională de Management, ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Agentia Naţională pentru Interprinderi Mici şi Mijlocii.

q       Firme private cu capital românesc, de marime mare şi mijlocie. Ex: AMCO Otopeni, PETROBRAZI, ELECTROAPARATAJ, SILVAROM.

q       IMM – in general firme de producţie specializate pe anumite repere cu cerere la export.

Principalele probleme de conducere care au fost relevate şi care intr-o bună masura pot surprinde specialiştii in management, determinându-i să aibă alte optiuni, au fost reprezentate de faptul ca:

q       Se da prioritate funcţiei de producţie;

q       Funcţia de personal este neglijata şi este transformata in administrarea personalului;

q       Lipsesc studiile publicitare;

q       Directorul asigura in proporţie de 60% şi conducerea celorlalte funcţii, in calitate de om orchestra;

q       60% din intreprinderi au avut dificultati cu trezoreria, şi 39% au avut dificultati in obţinerea de credite;

q       creşterea de capital se face in principal pe doua căi: integrarea beneficiilor şi prin apel la contribuţia mediului familial.

 

Vulnerabilităţile acestor intreprinderi sunt reprezentate de :

q       capital propriu redus, care constituie un handicap major pentru dezvoltare;

q       Insuficienţa mijloacelor comerciale;

q       Dificultăţi tehnice şi tehnologice pentru a concura cu sectoare de vârf că tehnologie (IMM investesc 0,8% din  cifra de afaceri pentru CD faţă de 4,2% la intreprinderile mari)

q       Imposibilitatea realizarii unor investiţii sistematice;

q       Climatul foarte concurenţial, coroborat cu aceste dificultati, conduce IMM la o relativă izolare economică şi intelectuala

q       Slaba protecţie socială a angajaţilor.

Consultanta relevă că managementul intreprinderilor mici şi mijlocii, are următoarele caracteristici specifice: structurile de organizare, sistemele informaţionale, problematica personalului.

 

 

            Pe piaţă românească exista trei categorii de firme de consultanţă:

q       Diviziile de business consulting ale marilor firme de audit şi consultanţă, precum PriceWaterhouseCoopers, Arthur Andersen (care din martie 2001 si-a schimbat denumirea in ANDERSEN), Roland Berger & Partners, Mercer, Ernst&Young, etc.

q       Agentii guvernamentale precum IROMA – Institutul Român de Management, CRIMM, FIMAN;

q       Firme private, de mici dimensiuni cu până la 10-15 angajaţi permanenti, multe fiind parte a AMCOR – Asociaţia Consultanţilor in Management in România. Ex: Agroservice să Constanta, Compass Consulting, DDP Consulting, Management Consulting, Svasta Consult, Trend Consulting Group

 

 

Ceea ce trebuie subliniat este că specificul acestui tip de serviciu ii confera unicitate. Astfel nu vor exista doua prestari identice indiferent de client, lucrare sau alte condiţii. Este extrem de dificil să se stabilească  criteriile de concurenţă, atâta timp cât nu exista doua servicii la fel, iar prestatorii au experiente şi calificari foarte diferite. Se pune foarte mult accentul pe marca, pe relatiile personale care şi le constituie consultanţii. Astfel fiecare participant pe piaţă se considera indreptatit  că fiind unic furnizor al serviciului sau, şi că faptul că nu are concurenţi

 

 

 

Related links:
 
 1. Tendencies in Information Technologies with Direct Applicability in Marketing

 2. Retelele si impactul lor asupra IMM-urilor

 3. Pericolele marketingului personalizat

 4. E-Marketing vs Direct Marketing

 5. SE POT REDUCE FACTURILE TELEFONICE?

 6. Concepte in comunicare

 7. BANCILE PE INTERNET

 8. Avantajele apelarii la o a doua opinie – firmele de consultanta

 9. 25 de motive pentru care un site te ajuta in afaceri

 10. Search Engine Optimization
   

Home

 
15 Ways to Create an Air of Power

How to Ask for a Phone Number

How to Ask for a Raise

How to Ask Someone to be Your Boyfriend

How to Ask Someone to be Your Girlfriend

How to Attract a Man

How to Avoid Isolation in your Office

How to Date a Single Parent

How to Dress Business Casual

How to Improve your Memory

How to Improve your Self-Esteem

How to Intimidate People

How to Make Decisions

How to Manage Your Time

How to Negotiate an Employment

How to Overcome Shyness

How to Prioritize your to do List

How to Refuse Doing Stuff for Your Boss

How to Remember Important Dates

How to Remember Names

How to Separate Professional from
Personal Life

How to Write a Speech
 


Bookmark our site | Set as homepage | SiteMap

 

 


Check reviews about anything you are interested on Reviews from A to Z.